Språk Lag

Om Intbat

Över 3 500 nöjda deltagare
Internationella Båtskolan är en del av Stenhardt Marin AB. Förutom egna arrangemang så levererar vi utbildningar genom bl a Bavaria Sverige, Navigationssällskapet och Medborgarskolan.
Det internationella består dels av att vi förutom de flesta av NFB:s kurser (Nämnden för Båtlivsutbildning), också arbetar med kurser inom Royal Yachting Association, RYA. Yachtmasterutbildningarna är en del av detta.
Dels kan vi hålla kurser på andra språk än svenska. Kurser på engelska är numera rutin.

Verksamhetsansvarig, Håkan Stenhardt
Håkan Stenhardt som ansvarar för verksamheten har ägnat sig åt båtliv i över 40 år. Han har tävlat med racerbåtar i tio år, ansvarat för utbildning i Svenska Racerbåtförbundet i ytterligare 20 år och var medlem av förbundets styrelse. Sedan 1988 har Håkan arbetat med chartersegling och sedan 1990 med nautiska utbildningar. Över tretusenfemhundra kursdeltagare har fått sina Förar-, Kustskeppar-, Utsjöskeppar- samt Manöverintyg för högfartsbåt genom hans försorg.
Håkan är förhörsförättare för Förarintyg, Kustskepparintyg, Radarintyg, Utsjöskepparintyg, Kanalintyg och Manöverintyg för högfartsbåt samt Seglarintyg 1, 2 och 3 genom Nämnden för båtlivsutbildning.

Internationella båtskolans utbildningar uppfyller ställda krav från:

  • Transportsyrelsen
  • Nämnden för båtlivsutbildning, NFB

Internationella Båtskolan stöder Sjöräddningssällskapets stationer Stockholm Hammarby och Österskär med utbildning. Vi vill med detta understryka deras funktion och betydelse för ett tryggt och säkert båtliv.

Internationella Båtskolan

Ryssviksvägen 12, SE 115 21 Stockholm
Sweden

Kontakta oss

Telefon: +46 8 32 17 50
E-post: info@intbat.se

Get connected!

❭ Facebook
© 2015 Internationella Båtskolan

 

 

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå