Språk Lag

Yachtmaster

Intresseanmälan

En Yachtmaster ska kunna ta över en båt var som helst och ta den med sin besättning vart som helst. Och vara en “safe skipper”. Utbildningen kan kompletteras så att du också får arbeta yrkesmässigt som skeppare på fartyg med bruttodräktighet upp till 200 och längd 24 meter. Certifikatet utfärdas av Royal Yachting Association (RYA) i Storbritannien.

Kursupplägg

 • Repetition Kustskepparintyget och VHF (1 dag)
  Ljus och ljudsignaler, väjningsregler, strömtriangel. Riktat MMSI-anrop.
 • Yachtmasterteori (3 dagar)
  - Meteorologi (luftmassor, vind, sikt, moln, Beaufortskalan mm) - Tidvattenströmmar och tidvattenhöjder i primär och sekundärhamnar. - Passageplanning, pilot books och tidal windows. - Mer om utprickning. - Mer om fyrljus. - Elektronisk navigation. - Säkerhet och nöd till sjöss. (Livbåtar, helikopterbärgning, procedurer vid man över bord mm)
 • Seglingspraktik i Stockholms skärgård (3 dagar)
  - Precision i navigation och manövrerande - Befälsövning. - Förtöjning till brygga, boj i strömmande vatten, - Pilotage dag- och natt, - Bli bekant med båten för YM examen (t.ex. revning, ankarspel), - Bli bekant med examinationsområdet och vädret(?), - Man-över-bord-procedurer.

Observera att självstudier är nödvändiga. I kursavgiften ingår support under självstudierna.

Varför Yachtmaster
Som privatskeppare med Yachtmaster kan du föra fartyg med vilken flagga som helst överallt i världen. Nästan alla länder godtar Yachtmastern som ”körkort”. En Yachtmaster kompletterad för yrkesmässigt bruk ger behörighet att föra fartyg med bruttodräktighet upp till 200, med tre besättningsmedlemmar och 12 passagerare. Du kan till exempel arbeta – Med leveransseglingar – Som charterskeppare – Som skeppare på privata yachts

Vilka typer av certifikat finns?
Yachtmaster Offshore som ger behörighet att framföra fartyg upp till 150 sjömil från land, och Yachtmaster Ocean, som är en påbyggnad med astronomisk navigation, vart som helst. Bägge certifikaten finns för segelfartyg respektive motorfartyg.

Påbyggnad
För detta behövs en så kallad ”Commercial Endorsement”, som också utfärdas av RYA. För att söka denna ska man ha; – Ett läkarintyg – Gått en STCW Basic Safety-kurs. Vi arrangerar inte Basic Safety men hjälper dig att komma med på en kurs när du önskar. De finns i Stockholm, i Göteborg och i Mariehamn. Utbildningen är fyra-fem dagar och du får praktiskt öva på brandbekämpning, att överge ett fartyg och andra nödsituationer.

Konvertera
Om du vet att du vill ha Yachtmaster för både motor- och segelfartyg så är det bättre att börja med segelfartyget. Att konvertera detta till att även omfatta motorfartyg är lättare än tvärtom. Du gör en uppkörning till. Det kan göras i Sverige på ca tre timmar.

Uppgradera
Uppgradera från Yachtmaster Offshore till Yachtmaster Ocean? Du ska ha gjort en oceansegling och använt astronavigering. Anteckningarna från detta diskuterar du med en examinator så att han ser att du kan. Vi har en veckokurs där vi först går igenom teorin och sedan genomför en segling uppgående till minst 600 sjömil. Därefter ordnar vi med en uppgradering.

Vad får jag vara skeppare på med olika nivåer av Yachtmaster?

Kan jag köra yrkesmässigt på Yachtmastern i Sverige?
Sverige godtar inte Yachtmastern för svenska fartyg. Du registrera ditt fartyg i Storbritannien med en Small Commercial Vessel License (SCL). Ditt fartyg behöver uppfylla vissa krav, men det är enklare än för stora fartyg. Med en Yachtmaster Offshore med Commercial Endorsement och denna registrering så har du behörighet att köra kommersiellt i vilket farvatten som helst i hela världen, alltså även i Sverige.
Vi har rutiner för att registrera fartyg i Storbritannien.

Icke kommersiell Yachtmaster

 • Motorbåt
 • Segelbåt
 • 150 NM från hamn*
 • Gäller ej svenskflaggade fartyg

Yachtmaster Offshore med tillägget Commercial Endorsement

 • Bruttodräktighet 200
 • 12 passagerare
 • 3 besättningsmedlemmar
 • 150 NM från hamn
 • Ej svenskflaggade fartyg

Yachtmaster Ocean med tillägget Commercial Endorsement

 • Bruttodräktighet 200
 • 12 passagerare
 • 3 besättningsmedlemmar
 • Obegränsat från hamn
 • Ej svensk flaggade fartyg

Förkunskapskrav
Kustskepparintyg - 2500 M seglade sjömil, varav minst hälften i tidvatten. (Svenska västkusten räknas som tidvatten.) - Minst 50 dygn seglingserfarenhet fördelade över minst fem resor med minst 60 M längd. - Under två av resorna ska du ha varit skeppare. - Du ska ha varit skeppare minst fem dygn. - Du ska ha haft vakt två nätter. - Short Range Certificate (VHF-certifikat) och Basic first aid (Första hjälpen kurs). Ovanstående meriter till sjöss ska vara inom de senaste tio åren. Vi erbjuder möjligheter att segla ihop nödvändiga sjömil. Sträckorna i tidvatten seglas vanligtvis i Skottland och de övriga sträckorna kan seglas i Skottland eller i Sverige.

Pris baskurs: Totalt: 35 000 kr

Internationella Båtskolan

Ryssviksvägen 12, SE 115 21 Stockholm
Sweden

Kontakta oss

Telefon: +46 8 32 17 50
E-post: info@intbat.se

Get connected!

❭ Facebook
© 2015 Internationella Båtskolan

 

 

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå